Huisartsenopleiding

Interuniversitaire Huisartsenpleiding

Vanaf het academiejaar 2009-2010 werkt Dr. Samyn een halve dag per week als stagemeester-coördinator bij het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding. Dit is, op enkele vergadermomenten na, meestal op dinsdagnamiddag, op dat moment is dr. Samyn niet bereikbaar en zullen de collegae uiteraard overnemen.

Vanaf academiejaar 2016-2017 is ook Dr. Houtman stagemeester in de huisartsgeneeskunde.

Wat is een Haio ?

U weet dat we als huisartsen een goede behandeling en opvolging van uw problemen belangrijk vinden en dat we dit ook zoveel mogelijk volgens de huidige wetenschappelijke inzichten doen.

Omdat we deze manier van werken graag aan jonge huisartsen willen meegeven, hebben we de keuze gemaakt om in de toekomst regelmatig afgestudeerde artsen verder op te leiden tot huisarts. Deze jonge collega’s hebben bij het beëindigen van hun 7 jaar durende geneeskundestudies al een jaar huisartsopleiding  gevolgd en komen zich bij ons nog 1 of 2 jaar verder vervolmaken tot erkend huisarts.

Het letterwoord “HAIO” betekent “Huisarts in Opleiding”.

In onze praktijk werkt een HAIO vier dagen per week, daarnaast is een dag voorzien voor bijkomende studie en wetenschappelijk werk.

Concreet betekent dit dat de HAIO alle taken, raadplegingen en huisbezoeken als huisarts zelfstandig mag uitvoeren.

De HAIO kan op elk moment iemand van de vaste huisartsen bereiken voor overleg, er is overigens dagelijks een bespreking voorzien met de opleider.

Dit heeft voor alle partijen een voordeel: over uw gezondheidsprobleem wordt minstens tweemaal nagedacht: tijdens de raadpleging en tijdens de bespreking.

Ook voor de artsen betekent dit een continu bijscholen en koppelen van ervaring aan nieuwe kennis.