Visie

Visie op huisartsgeneeskunde:

De huisarts is eerste begeleider van gezondheid en gezondheidsproblemen volgens de WHO definitie, en dit van zwangerschap tot overlijden.

“Begeleider” is te begrijpen als een “coach”.

We ondersteunen jou  met voldoende kennis van zaken ondersteunt, sturen bij als het nodig is, we helpen oplossingen zoeken voor problemen, we tonen jou je blinde vlekken.

De nadruk ligt hier dus eigenlijk op het procesmatige, en niet alleen op het eerder passieve vraaggestuurd werken.